Vật tư ngành in

Máy ép nhiệt đa năng 6 trong 1

Ngày tạo: 16-04-2016

Máy ép nhiệt 29x38cm

Ngày tạo: 27-09-2018

Máy ép nhiệt 38x38 cm

Ngày tạo: 07-03-2017

Máy ép nhiệt 38x38 cm

Ngày tạo: 27-09-2018

Giấy in chuyển nhiệt

Ngày tạo: 22-02-2016

Phôi tranh ghép A3, A4

Ngày tạo: 21-03-2016

Phôi lót chuột

Ngày tạo: 10-07-2017
X

Để tin nhắn của bạn trên FB?