Vật tư ngành in

Khóa học in lụa cơ bản

Ngày tạo: 05-08-2016

Khóa học tách phim in trame CYMK

Ngày tạo: 23-06-2017

Bàn xoay in áo 4 tay 2 bàn

Ngày tạo: 24-05-2017

Bàn in áo 1 tay 1 bàn

Ngày tạo: 15-11-2017

Máy sấy cầm tay

Ngày tạo: 11-06-2016

Máy sấy hồng ngoại 16 inch

Ngày tạo: 27-01-2016

Máy sấy tạm đa chức năng

Ngày tạo: 04-07-2016

Phim nhựa xuất bản in lụa

Ngày tạo: 06-04-2016

Dịch vụ xuất phim nhựa A3, A4

Ngày tạo: 07-05-2016

Khung căng lụa

Ngày tạo: 14-05-2016

Dụng cụ căng lụa

Ngày tạo: 25-04-2016

Bàn chụp bản UV (khổ A3)

Ngày tạo: 30-11-2017

Bàn chụp bản UV

Ngày tạo: 14-05-2016

Máy chụp bản UV chân không 50x60

Ngày tạo: 08-03-2017

Máy chụp bản UV chân không 60x70

Ngày tạo: 04-05-2017

Tủ sấy khuôn

Ngày tạo: 06-08-2016

Dao múc mực loại nhỏ

Ngày tạo: 13-07-2016

Dao múc mực nhiều cỡ

Ngày tạo: 13-07-2016

Bộ càng kẹp khuôn bàn xoay

Ngày tạo: 10-04-2017

Bóng đèn chụp bản UV 26w

Ngày tạo: 07-07-2017

Bóng đèn chụp bản UV 60cm

Ngày tạo: 07-07-2017
X

Để tin nhắn của bạn trên FB?