Chọn mẫu
Chèn chữ
Chèn hình
Hướng dẫn
Chữ bình thường:  Chữ cong: 
Thiết lập
Đổi Font
 Màu chữ:
 Căn chữ:
  
Kiểu chữ:
Thiết lập chữ cong
Độ cong chữ:
 
Khoảng cách chữ
Lật chữ:
        
Upload ảnh của bạn
Lưu ý: Vui lòng xem mục hướng dẫn để biết thông tin quy định upload hình ảnh.
0%
Ảnh upload của bạn
Ảnh tham khảo
Image Move
Move Front
Move Back
Chọn mẫu - Sử dụng nút này để chọn sản phẩm mẫu để in.
 
Chèn chữ - Sử dụng nút này để chèn chữ, chọn font chữ, thay đổi hình dạng và kích cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ.
 
Chèn hình - Bạn có thể sử dụng hình ảnh có sẵn hoặc có thể upload file ảnh của bạn. Lưu ý, chỉ chấp nhận file ảnh có phần mở rộng là .png (ảnh dạng trong suốt).
 
Xem thử - Sử dụng nút này để xem mẫu bạn vừa thiết kế. Nếu bạn hài lòng với sản phẩm mà bạn vừa thiết kế. Bạn hãy lưu hình ảnh này về máy tính của bạn và gửi cho chúng tôi qua email: admin@aothunxuxu.com hoặc qua facebook: AO THUN XUXU.
 
Mặt trước - Sử dụng nút này để xem mặt trước sản phẩm.
 
Mặt sau - Sử dụng nút này để xem mặt sau sản phẩm.
 
Buy product
Total customization cost is:  £
Quantity: 
Add To Cart
Xem thử
Mặt trước
Mặt sau
Copyright © 2015 by aothunxuxu.com. All rights reserved.