Slogan tiếng Việt

slogan tiếng việt

1. Xấu nhưng biết phấn đấu

2. A6 là số 2… Không ai là số 1

3. Như chưa hề có cuộc “chia tay”!

4. Lao động hăng say, vận may sẽ đến

5. Với A6 không gì là không thể

6. Cuộc sống có thể mang tôi khỏi A6, nhưng không thể mang A6 khỏi tôi

7. Cảnh báo: dân A6 đang ở đây...đi chỗ khác chơi...

8. Không bây giờ, thì bao giờ? Không phải A6, thì là ai?

9. Huyền thoại của một thế hệ

10. Tôi không thể, bạn không thể, nhưng chúng ta thì có thể

11. Ngực lép nhưng tinh thần thép

12. Bá đạo trên từng hạt gạo

13. Hiền nhưng mà đụng tới thì hơi bị phiền

14. Học là lợi, chơi là hại, vừa học vừa chơi A6 chúng ta thật là lợi hại!

15. Chết một đống còn hơn sống một mình

16. Điên có tổ chức, sung sức có đào tạo

17. Tôi yêu lớp tôi

18. Dù tốt hay xấu, cũng là lớp mình

19. Tri thức ở đâu chúng tôi vươn cao tới đó

20. Dù bạn đi nơi đâu, tôi cũng sẽ bên bạn

21. Cùng tỏa sáng… bởi vì chúng ta là số một

22. Cùng với nhau chúng tôi thay đổi thế giới

23. Tất cả vì một, một vì tất cả

24. A6 luôn trong trái tim tôi

25. A6 - Gia đình thứ 2 với tôi

26. Với A6 chúng tôi là 1, sinh ra để tỏa sáng

27. Bạn sẽ không bao giờ bước một mình

28. Tôi yêu A6

29. Một lần là thành viên A6 – Mãi mãi là thành viên A6