mẫu thiết kế hoàn thiện

Một số lưu ý:
Mẫu thiết kế chỉ mô tả màu sắc vải & hình in bố trí trên đồng phục. Kích thước hình in chỉ mang tính chất tham khảo. Màu sắc trên vải và hình in chỉ mang tính chất tham khảo. Xem màu và mẫu vải, ghi chú quan trọng trực tiếp tại shop là điều rất quan trọng.

 • mẫu 03122020-01

 • mẫu 27112020-01

 • mẫu 25112020-02

 • mẫu 25112020-01

 • mẫu 18112020-02

 • mẫu 18112020-01

 • mẫu 16112020-01

 • mẫu 14112020-01

 • mẫu 12112020-01

 • mẫu 11112020-02

 • mẫu 11112020-01

 • mẫu 06112020-02

 • mẫu 06112020-01

 • mẫu 02112020-01

 • mẫu 28102020-02

 • mẫu 28102020-01

 • mẫu 23102020-03

 • mẫu 23102020-02

 • mẫu 23102020-01

 • mẫu 22102020-01

 • mẫu 21102020-01

 • mẫu 19102020-03

 • mẫu 19102020-02

 • mẫu 19102020-01

X

Để tin nhắn của bạn trên FB?