mẫu thiết kế hoàn thiện

Một số lưu ý:
Mẫu thiết kế chỉ mô tả màu sắc vải & hình in bố trí trên đồng phục. Kích thước hình in chỉ mang tính chất tham khảo. Màu sắc trên vải và hình in chỉ mang tính chất tham khảo. Xem màu và mẫu vải, ghi chú quan trọng trực tiếp tại shop là điều rất quan trọng.

 • mẫu 14082020-02

 • mẫu 14082020-01

 • mẫu 31072020-03

 • mẫu 31072020-02

 • mẫu 31072020-01

 • mẫu 25072020-03

 • mẫu 25072020-02

 • mẫu 25072020-01

 • mẫu 22072020-01

 • mẫu 14072020-02

 • mẫu 14072020-01

 • mẫu 13072020-01

 • mẫu 10072020-03

 • mẫu 10072020-02

 • mẫu 10072020-01

 • mẫu 05072020-01

 • mẫu 04072020-01

 • mẫu 02072020-02

 • mẫu 02072020-01

 • mẫu 01072020-02

 • mẫu 01072020-01

 • mẫu 30062020-01

 • mẫu 26062020-01

 • mẫu 23062020-01

X

Để tin nhắn của bạn trên FB?