mẫu thiết kế hoàn thiện

Một số lưu ý:
Mẫu thiết kế chỉ mô tả màu sắc vải & hình in bố trí trên đồng phục. Kích thước hình in chỉ mang tính chất tham khảo. Màu sắc trên vải và hình in chỉ mang tính chất tham khảo. Xem màu và mẫu vải, ghi chú quan trọng trực tiếp tại shop là điều rất quan trọng.

 • mẫu 05052021-04

 • mẫu 05052021-03

 • mẫu 05052021-02

 • mẫu 05052021-01

 • mẫu 03052021-01

 • mẫu 23042021-02

 • mẫu 23042021-01

 • mẫu 19042021-03

 • mẫu 19042021-02

 • mẫu 19042021-01

 • mẫu 12042021-03

 • mẫu 12042021-02

 • mẫu 12042021-01

 • mẫu 10042021-01

 • mẫu 07042021-03

 • mẫu 07042021-02

 • mẫu 07042021-01

 • mẫu 02042021-03

 • mẫu 02042021-02

 • mẫu 02042021-01

 • mẫu 30032021-01

 • mẫu 25032021-01

 • mẫu 22032021-01

 • mẫu 18032021-01

X

Để tin nhắn của bạn trên FB?