mẫu thiết kế hoàn thiện

Một số lưu ý:
Mẫu thiết kế chỉ mô tả màu sắc vải & hình in bố trí trên đồng phục. Kích thước hình in chỉ mang tính chất tham khảo. Màu sắc trên vải và hình in chỉ mang tính chất tham khảo. Xem màu và mẫu vải, ghi chú quan trọng trực tiếp tại shop là điều rất quan trọng.

 • mẫu 20052019-02

 • mẫu 20052019-01

 • mẫu 19052019-01

 • mẫu 16052019-02

 • mẫu 16052019-01

 • mẫu 13052019-03

 • mẫu 13052019-02

 • mẫu 13052019-01

 • mẫu 09052019-02

 • mẫu 09052019-01

 • mẫu 07052019-01

 • mẫu 02052019-01

 • mẫu 24042019-01

 • mẫu 23042019-01

 • mẫu 13042019-04

 • mẫu 13042019-03

 • mẫu 13042019-02

 • mẫu 13042019-01

 • mẫu 07042019-01

 • mẫu 03042019-01

 • mẫu 01042019-01

 • mẫu 31032019-01

 • mẫu 27032019-02

 • mẫu 27032019-01

X

Để tin nhắn của bạn trên FB?