mẫu thiết kế hoàn thiện

Một số lưu ý:
Mẫu thiết kế chỉ mô tả màu sắc vải & hình in bố trí trên đồng phục. Kích thước hình in chỉ mang tính chất tham khảo. Màu sắc trên vải và hình in chỉ mang tính chất tham khảo. Xem màu và mẫu vải, ghi chú quan trọng trực tiếp tại shop là điều rất quan trọng.

 • mẫu 06112019-02

 • mẫu 06112019-01

 • mẫu 05112019-02

 • mẫu 05112019-01

 • mẫu 24102019-03

 • mẫu 24102019-02

 • mẫu 24102019-01

 • mẫu 23102019-01

 • mẫu 17102019-01

 • mẫu 14042019-01

 • mẫu 12102019-02

 • mẫu 12102019-01

 • mẫu 08102019-03

 • mẫu 08102019-02

 • mẫu 08102019-01

 • mẫu 01102019-0

 • mẫu 01102019-01

 • mẫu 28092019-01B

 • mẫu 23092019-01

 • mẫu 21092019-01

 • mẫu 19092019-02

 • mẫu 19092019-01

 • mẫu 16092019-01

 • mẫu 03092019-04

X

Để tin nhắn của bạn trên FB?