mẫu thiết kế hoàn thiện

Một số lưu ý:
Mẫu thiết kế chỉ mô tả màu sắc vải & hình in bố trí trên đồng phục. Kích thước hình in chỉ mang tính chất tham khảo. Màu sắc trên vải và hình in chỉ mang tính chất tham khảo. Xem màu và mẫu vải, ghi chú quan trọng trực tiếp tại shop là điều rất quan trọng.

 • mẫu 24022019-01

 • mẫu 22012019-02

 • mẫu 22012019-01

 • mẫu 18012019-01

 • mẫu 17012019-01

 • mẫu 16012019-01

 • mẫu 15012019-04

 • mẫu 15012019-03

 • mẫu 15012019-02

 • mẫu 15012019-01

 • mẫu 14012019-01

 • mẫu 08012019-02

 • mẫu 08012019-01

 • mẫu 06012019-03

 • mẫu 06012019-02

 • mẫu 06012019-01

 • mẫu 04012019-01

X

Để tin nhắn của bạn trên FB?