mẫu thiết kế hoàn thiện

Một số lưu ý:
Mẫu thiết kế chỉ mô tả màu sắc vải & hình in bố trí trên đồng phục. Kích thước hình in chỉ mang tính chất tham khảo. Màu sắc trên vải và hình in chỉ mang tính chất tham khảo. Xem màu và mẫu vải, ghi chú quan trọng trực tiếp tại shop là điều rất quan trọng.

 • mẫu 31032022-01

 • mẫu 29032022-01

 • mẫu 28032022-01

 • mẫu 22032022-02

 • mẫu 22032022-01

 • mẫu 20032022-02

 • mẫu 20032022-01

 • mẫu 19032022-01

 • mẫu 0312032022-01

 • mẫu 10032022-02

 • mẫu 10032022-01

 • mẫu 03032022-03

 • mẫu 03032022-02

 • mẫu 03032022-01

 • mẫu 28022022-01

 • mẫu 25022022-03

 • mẫu 25022022-02

 • mẫu 25022022-01

 • mẫu 22022022-01

 • mẫu 14022022-02

 • mẫu 14022022-01

 • mẫu 07022022-01

 • mẫu 28012022-01

 • mẫu 27012022-01

X

Để tin nhắn của bạn trên FB?