mẫu thiết kế hoàn thiện

Một số lưu ý:
Mẫu thiết kế chỉ mô tả màu sắc vải & hình in bố trí trên đồng phục. Kích thước hình in chỉ mang tính chất tham khảo. Màu sắc trên vải và hình in chỉ mang tính chất tham khảo. Xem màu và mẫu vải, ghi chú quan trọng trực tiếp tại shop là điều rất quan trọng.

 • mẫu 21062019-03

 • mẫu 21062019-02

 • mẫu 21062019-01

 • mẫu 16062019-01

 • mẫu 14062019-03

 • mẫu 14062019-02

 • mẫu 14062019-01

 • mẫu 06062019-03

 • mẫu 06062019-02

 • mẫu 06062019-01

 • mẫu 27052019-01

 • mẫu 24052019-02

 • mẫu 24052019-01

 • mẫu 20052019-02

 • mẫu 20052019-01

 • mẫu 19052019-01

 • mẫu 16052019-02

 • mẫu 16052019-01

 • mẫu 13052019-03

 • mẫu 13052019-02

 • mẫu 13052019-01

 • mẫu 09052019-02

 • mẫu 09052019-01

 • mẫu 07052019-01

X

Để tin nhắn của bạn trên FB?