mẫu thiết kế hoàn thiện

Một số lưu ý:
Mẫu thiết kế chỉ mô tả màu sắc vải & hình in bố trí trên đồng phục. Kích thước hình in chỉ mang tính chất tham khảo. Màu sắc trên vải và hình in chỉ mang tính chất tham khảo. Xem màu và mẫu vải, ghi chú quan trọng trực tiếp tại shop là điều rất quan trọng.

 • mẫu 21122019-02

 • mẫu 21122019-01

 • mẫu 19122019-01

 • mẫu 16122019-01

 • mẫu 14122019-01

 • mẫu 13122019-01

 • mẫu 05122019-02

 • mẫu 05122019-01

 • mẫu 04122019-01

 • mẫu 03122019-01

 • mẫu 27112019-0

 • mẫu 27112019-02

 • mẫu 19112019-03

 • mẫu 19112019-02

 • mẫu 19112019-01

 • mẫu 18112019-03

 • mẫu 18112019-02

 • mẫu 18112019-01

 • mẫu 14112019-01

 • mẫu 12112019-02

 • mẫu 12112019-01

 • mẫu 09112019-01

 • mẫu 06112019-06

 • mẫu 06112019-05

X

Để tin nhắn của bạn trên FB?