mẫu thiết kế hoàn thiện

Một số lưu ý:
Mẫu thiết kế chỉ mô tả màu sắc vải & hình in bố trí trên đồng phục. Kích thước hình in chỉ mang tính chất tham khảo. Màu sắc trên vải và hình in chỉ mang tính chất tham khảo. Xem màu và mẫu vải, ghi chú quan trọng trực tiếp tại shop là điều rất quan trọng.

 • mẫu 20082019-01

 • mẫu 08082019-04

 • mẫu 08082019-03

 • mẫu 08082019-02

 • mẫu 08082019-01

 • mẫu 24072019-02

 • mẫu 24072019-01

 • mẫu 22072019-01

 • mẫu 16072019-02

 • mẫu 16072019-01

 • mẫu 10072019-02

 • mẫu 10072019-01

 • mẫu 04072019-04

 • mẫu 04072019-03

 • mẫu 04072019-02

 • mẫu 04072019-01

 • mẫu 29062019-02

 • mẫu 29062019-01

 • mẫu 28062019-03

 • mẫu 28062019-02

 • mẫu 28062019-01

 • mẫu 24062019-03

 • mẫu 24062019-02

 • mẫu 24062019-01

X

Để tin nhắn của bạn trên FB?