mẫu thiết kế hoàn thiện

Một số lưu ý:
Mẫu thiết kế chỉ mô tả màu sắc vải & hình in bố trí trên đồng phục. Kích thước hình in chỉ mang tính chất tham khảo. Màu sắc trên vải và hình in chỉ mang tính chất tham khảo. Xem màu và mẫu vải, ghi chú quan trọng trực tiếp tại shop là điều rất quan trọng.

 • mẫu 24022020-01

 • mẫu 21022020-01

 • mẫu 20022020-01

 • mẫu 18022020-02

 • mẫu 18022020-01

 • mẫu 02072020-01

 • mẫu 15012020-02

 • mẫu 15012020-01

 • mẫu 14012020-01

 • mẫu 12012020-02

 • mẫu 12012020-01

 • mẫu 09012020-02

 • mẫu 09012020-01

 • mẫu 08012020-01

 • mẫu 07012020-04

 • mẫu 07012020-03

 • mẫu 07012020-02

 • mẫu 07012020-01

 • mẫu 28122019-02

 • mẫu 28122019-01

 • mẫu 27122019-03

 • mẫu 27122019-02

 • mẫu 27122019-01

 • mẫu 22122019-01

X

Để tin nhắn của bạn trên FB?