mẫu thiết kế hoàn thiện

Một số lưu ý:
Mẫu thiết kế chỉ mô tả màu sắc vải & hình in bố trí trên đồng phục. Kích thước hình in chỉ mang tính chất tham khảo. Màu sắc trên vải và hình in chỉ mang tính chất tham khảo. Xem màu và mẫu vải, ghi chú quan trọng trực tiếp tại shop là điều rất quan trọng.

  • mẫu 21012021-02

  • mẫu 21012021-01

  • mẫu 16012021-01

  • mẫu 15012021-01

  • mẫu 14012021-01

  • mẫu 12012021-01

  • mẫu 09012021-01

X

Để tin nhắn của bạn trên FB?