mẫu thiết kế hoàn thiện

Một số lưu ý:
Mẫu thiết kế chỉ mô tả màu sắc vải & hình in bố trí trên đồng phục. Kích thước hình in chỉ mang tính chất tham khảo. Màu sắc trên vải và hình in chỉ mang tính chất tham khảo. Xem màu và mẫu vải, ghi chú quan trọng trực tiếp tại shop là điều rất quan trọng.

 • mẫu 18052020-02

 • mẫu 18052020-01

 • mẫu 15052020-02

 • mẫu 15052020-01

 • mẫu 07052020-01

 • mẫu 04052020-01

 • mẫu 28042020-01

 • mẫu 23042020-01

 • mẫu 03042020-01

 • mẫu 20032020-01

 • mẫu 12032020-01

 • mẫu 08032020-01

 • mẫu 07032020-02

 • mẫu 07032020-01

 • mẫu 05032020-01B

 • mẫu 04032020-01

 • mẫu 03032020-03

 • mẫu 03032020-02

 • mẫu 03032020-01

 • mẫu 27022020-01

 • mẫu 26022020-01

 • mẫu 25022020-01

 • mẫu 24022020-01

 • mẫu 21022020-01

X

Để tin nhắn của bạn trên FB?