mẫu thiết kế hoàn thiện

Một số lưu ý:
Mẫu thiết kế chỉ mô tả màu sắc vải & hình in bố trí trên đồng phục. Kích thước hình in chỉ mang tính chất tham khảo. Màu sắc trên vải và hình in chỉ mang tính chất tham khảo. Xem màu và mẫu vải, ghi chú quan trọng trực tiếp tại shop là điều rất quan trọng.

 • mẫu 12042021-01

 • mẫu 10042021-01

 • mẫu 07042021-03

 • mẫu 07042021-02

 • mẫu 07042021-01

 • mẫu 02042021-03

 • mẫu 02042021-02

 • mẫu 02042021-01

 • mẫu 30032021-01

 • mẫu 25032021-01

 • mẫu 22032021-01

 • mẫu 18032021-01

 • mẫu 17032021-01

 • mẫu 15032021-03

 • mẫu 15032021-02

 • mẫu 15032021-01

 • mẫu 09032021-01

 • mẫu 06032021

 • mẫu 01032021-02

 • mẫu 01032021-01

 • mẫu 29012021-01

 • mẫu 26012021-02

 • mẫu 26012021-01

 • mẫu 21012021-03

X

Để tin nhắn của bạn trên FB?