mẫu thiết kế hoàn thiện

Một số lưu ý:
Mẫu thiết kế chỉ mô tả màu sắc vải & hình in bố trí trên đồng phục. Kích thước hình in chỉ mang tính chất tham khảo. Màu sắc trên vải và hình in chỉ mang tính chất tham khảo. Xem màu và mẫu vải, ghi chú quan trọng trực tiếp tại shop là điều rất quan trọng.

 • mẫu 20062020-02

 • mẫu 20062020-01

 • mẫu 19062020-03

 • mẫu 19062020-02

 • mẫu 19062020-01

 • mẫu 15062020-04

 • mẫu 15062020-03B

 • mẫu 15062020-02

 • mẫu 15062020-01

 • mẫu 13062020-02

 • mẫu 13062020-01

 • mẫu 09062020-01

 • mẫu 06062020-02

 • mẫu 06062020-01

 • mẫu 02062020-02

 • mẫu 02062020-01

 • mẫu 31052020-02

 • mẫu 31052020-01

 • mẫu 29052020-01

 • mẫu 27052020-02

 • mẫu 27052020-01

 • mẫu 25052020-01

 • mẫu 22052020-01

 • mẫu 21052020-01

X

Để tin nhắn của bạn trên FB?