mẫu thiết kế hoàn thiện

Một số lưu ý:
Mẫu thiết kế chỉ mô tả màu sắc vải & hình in bố trí trên đồng phục. Kích thước hình in chỉ mang tính chất tham khảo. Màu sắc trên vải và hình in chỉ mang tính chất tham khảo. Xem màu và mẫu vải, ghi chú quan trọng trực tiếp tại shop là điều rất quan trọng.

 • mẫu 07072021-01

 • mẫu 27062021-01

 • mẫu 20062021-01

 • mẫu 09062021-02

 • mẫu 09062021-01

 • mẫu 01062021-02

 • mẫu 01062021-01

 • mẫu 16052021-01

 • mẫu 15052021-01

 • mẫu 14052021-01

 • mẫu 13052021-02

 • mẫu 13052021-01

 • mẫu 05052021-04

 • mẫu 05052021-03

 • mẫu 05052021-02

 • mẫu 05052021-01

 • mẫu 03052021-01

 • mẫu 23042021-02

 • mẫu 23042021-01

 • mẫu 19042021-03

 • mẫu 19042021-02

 • mẫu 19042021-01

 • mẫu 12042021-03

 • mẫu 12042021-02

X

Để tin nhắn của bạn trên FB?