Ngày tạo: 07-04-2019

Thông số kỹ thuật:

  • Mục đích: màng keo định hình lột decal sau khi in để ép chuyển nhiệt trên vải.
  • Kích thước cuộn: 60 (cm) x 100 (m).
  • Chất liệu: loại màng keo cứng chuyên dành định hình tách decal khỏi cuộn in.
  • Trọng lượng: 14 (kg).
  • Thời gian cung cấp: có sẵn (hoặc đặt hàng).
  • Giá bán: 2.500.000đ/cuộn.

keo lột định hình decal sau khi in

màng keo định hình lột decal ép áo chuyển nhiệt