Ngày tạo: 21-03-2016

Thông số kỹ thuật:

  • Mục đích: dùng làm đồ chơi, quà tặng,...
  • Khổ phôi tranh ghép: A4, A3.
  • Giá bán: khổ A4: 25.000/cái, khổ A3: 45.000/cái

phôi tranh ghép a4

Khổ tranh ghép A3 (khoảng 120 miếng ghép)

phôi tranh ghép a3

Khổ tranh ghép A3 (khoảng 300 miếng ghép)

Ứng dụng: In tranh ghép