Ngày tạo: 21-03-2016

Thông số kỹ thuật:

  • Mục đích: dùng làm đồ chơi, quà tặng,...
  • Khổ phôi tranh ghép: A4, A3.
  • Giá bán: khổ A4: 20.000/cái, khổ A3: 40.000/cái

Ứng dụng: In tranh ghép