Ngày tạo: 14-02-2020

Thông tin sản phẩm:

  • Chất liệu vải: kaki.
  • Giá tạp dề không in: 65.000đ/cái (tạp dề ngắn) - 95.000đ/cái (tạp dề dài). 
  • Giá in lên tạp dề: +30.000đ/cái

Màu sắc tạp dề vui lòng bấm liên kết: MÀU SẮC CỦA TẠP DỀ

may và in ấn trên tạp dề

Hoặc khách hàng có thể gửi tạp dề cho chúng tôi in với mọi số lượng từ ít đến nhiều.

in tạp dề mr huy coffee