Ngày tạo: 31-10-2018

Bài viết này giới thiệu đến các bạn công nghệ in laser trên vải sáng màu.