Ngày tạo: 28-11-2017

Bài viết này giới thiệu đến các bạn kỹ thuật kết hợp giữa in lụa thủ công và máy in trực tiếp trên vải.

Việc có thể kết hợp được 2 kỹ thuật này mang đến rất nhiều lợi ích:

  1. Loại bỏ mực màu trắng ra khỏi hệ thống máy in trực tiếp
  2. Giảm giá thành sản phẩm do mực trắng in lụa rẻ hơn mực trắng của máy in trực tiếp
  3. Độ cô đặc của mực in lụa cao hơn nên độ trắng và độ bền của sản phẩm cao hơn máy in trực tiếp
  4. Bỏ qua việc phủ hóa chất giúp mực của máy in trực tiếp có thể bám trên vải tối màu, từ đố giảm giá thành sản phẩm
  5. Có thể dùng máy in trực tiếp in số lượng lớn cùng 1 mẫu