Ngày tạo: 01-02-2017

Bài viết này giới thiệu đến các bạn máy xử lý vải trước khi in dành cho các dòng máy in trực tiếp.