Ngày tạo: 25-11-2015

ĐỘI NHÓM

Bạn có ƯỚC MƠ, bạn CHẮC CHẮN sẽ làm được.

Bạn sẽ TẠO ĐƯỢC những PHÉP MÀU.

Bạn có thể TUNG BAY thỏa sức, bạn CÓ THỂ làm BẤT CỨ ĐIỀU GÌ.

...

Muốn ĐI NHANH hãy ĐI MỘT MÌNH, muốn ĐI XA hãy đi cùng CÙNG NHAU.