Ngày tạo: 10-09-2015

Bài viết này giới thiệu cho bạn kỹ thuật in hình ảnh lên tấm lót chuột bằng phương pháp in chuyển nhiệt.

Chuẩn bị: Phôi lót chuột.

Vật liệu in lót chuột

Bước 1 và Bước 2 vui lòng xem bài in áo thun.

Bước 3: Sử dụng máy ép nhiệt để chuyển hình in từ giấy sang tấm lót chuột.

Máy ép nhiệt in tranh ghép

Bước 4: Kiểm tra kết quả.

Sản phẩm được in bằng phương pháp in chuyển nhiệt