Ngày tạo: 01-09-2015

Bài viết này giới thiệu cho bạn kỹ thuật in hình ảnh lên đĩa sứ bằng phương pháp in chuyển nhiệt.

Chuẩn bị: Phôi đĩa sứ trắng.

Phôi đĩa trắng

Bước 1 và Bước 2 vui lòng xem bài in áo thun.

Bước 3: Sử dụng máy ép nhiệt để chuyển hình in từ giấy sang đĩa.

Máy ép nhiệt in đĩa

Bước 4: Kiểm tra kết quả.

Sản phẩm được in bằng phương pháp in chuyển nhiệt