Ngày tạo: 22-07-2015

Bài viết này giới thiệu cho bạn kỹ thuật in hình ảnh lên tranh ghép bằng phương pháp in chuyển nhiệt.

Chuẩn bị: Phôi tranh ghép.

Vật liệu in tranh ghép

Bước 1 và Bước 2 vui lòng xem bài in áo thun.

Bước 3: Sử dụng máy ép nhiệt để chuyển hình in từ giấy sang tranh ghép.

Máy ép nhiệt in tranh ghép

Bước 4: Kiểm tra kết quả.

Sản phẩm được in bằng phương pháp in chuyển nhiệt

In tranh ghép chuyển nhiệt

Hướng dẫn in tranh ghép chuyển nhiệt