Ngày tạo: 21-07-2015

Bài viết này giới thiệu cho bạn kỹ thuật in hình ảnh lên ly sứ bằng phương pháp in chuyển nhiệt.

Chuẩn bị: Phôi ly trắng.

Vật liệu in ly

Bước 1 và Bước 2 vui lòng xem bài in áo thun.

Bước 3: Sử dụng máy ép nhiệt để chuyển hình in từ giấy sang ly.

Máy ép nhiệt in ly

Bước 4: Kiểm tra kết quả.

Sản phẩm được in bằng phương pháp in chuyển nhiệt