Ngày tạo: 19-07-2016

Bài viết này giới thiệu đến các bạn phương pháp in túi vải bằng kỹ thuật in nhiệt.