Ngày tạo: 19-07-2016

Bài viết này giới thiệu đến các bạn phương pháp in cả thân áo (hay in khổ lớn) bằng kỹ thuật in nhiệt.