Ngày tạo: 19-07-2016

Bài viết này giới thiệu đến các bạn phương pháp in tranh tường, bàn, ghế,...trên chất liệu gạch men bằng kỹ thuật in nhiệt.