Ngày tạo: 28-06-2016

Bài viết này giới thiệu đến các bạn kỹ thuật in thẻ kim loại bằng phương pháp in chuyển nhiệt.