Ngày tạo: 04-11-2015

Bài viết này giới thiệu cho các bạn các loại thiết bị dùng để in áo hay còn gọi là máy in áo dạng bàn xoay.

Loại 1: Bàn xoay dạng 1 tay in - 1 bàn in.

Loại 2: Bàn xoay dạng 2 tay in - 1 bàn in.

Loại 3: Bàn xoay dạng 4 tay in - 1 bàn in.

Loại 4: Bàn xoay dạng 4 tay in - 2 bàn in.

Loại 5: Bàn xoay dạng 4 tay in - 4 bàn in.

Loại 6: Bàn xoay dạng 6 tay in - 4 bàn in.

Loại 7: Bàn xoay dạng 10 tay in - 8 bàn in.

Ưu điểm:

  • Chiếm diện tích nhỏ, có thể đặt máy và in áo tại nhà.
  • Nhân công làm việc ít (1 thợ in + máy sấy tạm).
  • Căn chỉnh khuôn dễ dàng và có độ chính xác rất cao.
  • Đơn giản, dễ sử dụng.
  • Có thể in áo bán thành phẩm hoặc thành phẩm.
  • Tốc độ ra sản phẩm nhanh.

Nhược điểm:

  • Mắc tiền (nếu tính cùng số bàn in so với bàn dài).

Xem thêm vật tư in lụa tại đây: https://aothunxuxu.com/vat-tu-nganh-in/1/vat-tu-in-lua.html