Ngày tạo: 15-09-2021

Hướng dẫn sử dụng tool marco tạo bon canh phim chồng màu trong in lụa bằng CorelDraw

Bấm vào nút download ở trên để tải tool

Thay đổi tooltip và icon công cụ trong CorelDraw