Ngày tạo: 21-09-2018

Bài viết này giới thiệu đến các bạn cách tách hạt trame theo kênh màu CYMK bằng phần mềm Photoshop trong ngành in lụa trên vải.

Tách kênh màu CYMK bằng phần mềm Photoshop

Tách kênh màu CYMK bằng phần mềm CorelDraw