Ngày tạo: 30-11-2017

Bài viết này giới thiệu đến các bạn các dạng mô hình bàn in dành riêng cho việc in phần tay của áo dành cho áo thành phẩm (hoặc bán thành phẩm).