Ngày tạo: 04-09-2017

Bài viết này giới thiệu đến các bạn quy trình in chuyển nhiệt trên vải bằng mực hệ dầu (plastisol ink).

Một số nguyên vật liệu và kỹ thuật cần dùng cho quy trình in chuyển nhiệt này:

  1. Phim chuyển nhiệt
  2. Keo chuyển nhiệt (dạng bột hoặc dạng keo lỏng)
  3. Máy ép nhiệt
  4. Kỹ thuật in lụa

Công dụng:

In tem nhãn, mác áo.

   

Logo CLB, số áo thể thao