Ngày tạo: 18-05-2017

Bài viết này giới thiệu đến các bạn phương pháp định vị khuôn (chồng màu) dành cho bàn chạy (bàn dài) in áo.

Có khá nhiều phương pháp định vị khuôn trên thế giới, hãy tìm và chọn ra phương pháp nào đó mà bạn cảm thấy phù hợp nhất.