Ngày tạo: 09-05-2017

Bài viết này giới thiệu đến các bạn về cách phân loại và đặc điểm của các loại khung in lụa phổ biến hiện nay.

Phân loại: có 2 loại phổ biến là khung gỗ và khung nhôm

Khung nhôm và khung gỗ

Khung gỗ:

Cách ghép: thường ghép theo 2 dạng là ghép thường, ghép mọng

Kiểu ghép thông thường

Kiểu ghép mọng

Kiểu ghép mọng tốt hơn so với kiểu ghép thông thường đặc biệt khi bạn sử dụng bàn xoay in áo, khi khuôn gặp nước, gỗ có xu hướng nở ra và trở nên mềm đi gây ra lệch khuôn khi in. Giá thành của kiểu ghép mọng cao hơn so với kiểu ghép thường.

Ưu điểm của khung gỗ là giá thành rẻ.

Khung nhôm:

Phân loại: có 2 loại khung nhôm, khung nhôm cho bàn xoay và khung nhôm cho bàn chạy (bàn dài)

Khung nhôm cho bàn xoay và khung nhôm cho bàn dài

Khung nhôm cho bàn xoay không có rãnh và không có chân

Khung nhôm cho bàn chạy có rãnh (gắn T và tay cầm) và có chân (định vị)

Nhược điểm của khung nhôm là giá thành ban đầu cao hơn so với khung gỗ, nhưng tính lâu dài việc đầu tư khung nhôm có lợi rất lớn vì có thể tái sử dụng rất nhiều lần (tẩy rửa), độ chính xác khi chồng màu cao (do không bị nở khi gặp nước) và đặc biệt là căng lụa đúng lực (video bên dưới minh chứng vấn đề khi căng lụa đúng lực giữa khung gỗ và khung nhôm).