Ngày tạo: 18-04-2017

Khái niệm phim dương bản và phim âm bản:

 • Phim dương bản là dạng phim khi in hình ảnh trên giấy in tương ứng với thành phần màu đen trên phim.
 • Phim âm bản là dạng phim khi in hình ảnh trên giấy in tương ứng với thành phần màu trắng trên phim.

Bên trái (phim âm bản) và Bên phải (phim dương bản)

Phân loại:

Hiện nay phim chụp bản dành cho ngành in lụa thường sử dụng 2 loại phim phổ biến là: giấy scan (giấy đồ) và phim nhựa (plastic film).

Đặc điểm:

Giấy scan (giấy đồ):

 • Có nhiều định lượng theo độ dày mỏng của giấy.
 • Sử dụng máy in laser để in trên giấy này.

 • Thành phần sấy trong máy in laser (làm nóng chảy bột mực giúp mực thấm vào giấy) làm cho giấy dễ bị nhăn (nhàu) sau khi in, khiến cho việc chồng màu không được chính xác.
 • Do độ mềm của giấy, việc tái sử dụng lại phim khi lặp lại mẫu in không cao.
 • Độ đen của phim thấp nên khiến việc chụp bản, rửa bản khó.
 • Ưu điểm của việc sử dụng giấy scan làm phim xuất bản là máy in và giấy scan khá rẻ.

Phim chụp bản giấy scan

Thủ thuật tăng độ đen của phim chụp bản giấy scan

Phim nhựa (plastic film):

 • Có 2 dạng: khổ cắt sẵn (A3 hoặc A4) và dạng cuộn (nhiều kích cỡ).
 • Một bề mặt của phim được phủ thành phần hóa học giúp phim bám mực, mặt còn lại không bám mực.
 • Có khả năng kháng nước trên film hoặc không (thường là loại rẻ tiền).
 • Sử dụng máy in phun để in trên dạng phim này.

 • Phần mềm tích hợp trên máy in phun có rất nhiều chế độ in khác nhau trên nhiều vật liệu khác nhau, do đó có thể điều chỉnh độ đen trên phim.
 • Ngoài ra còn có thêm phần mềm hỗ trợ xuất phim như AccuRIP giúp tăng độ đen tuyệt đối trên phim và xuất phim trame nhuyễn.
 • Do phim rất đen nên việc chụp bản và rửa bản rất dễ dàng.
 • Khả năng tái sử dụng phim cao và chồng màu rất chính xác do độ cứng trên phim cao.
 • Nhược điểm phim và máy in xuất phim mắc tiền.

Phim chụp bản nhựa

Sự khác biệt khi chụp bản phim nhựa và giấy scan

Xem thêm: