Ngày tạo: 16-02-2017

Bài viết này giới thiệu đến các bạn kỹ thuật in tram CYMK trên nền vải sáng tối màu.

Tách phim in trame CYMK

In trame CYMK trên vải sáng màu

In trame CYMK trên vải tối màu