Ngày tạo: 05-12-2016

Bài viết này giới thiệu đến các bạn phương pháp xuất bản khuôn lụa không theo truyền thống (cần keo chụp bản, film, chụp bản, rửa bản bằng nước,...) bằng decal (loại decal dùng trong quảng cáo thông thường).

Ưu điểm: in số lượng ít, hình ảnh rõ ràng (không nhiều chi tiết cầu kỳ, nét mảnh, nhỏ).

Hạn chế: chồng màu, lột decal vất vả trong trường hợp in hình có nhiều chi tiết nhỏ, dễ đứt decal với hình có nét mảnh.

Lưu ý: cắt ngược decal, dán decal ở mặt lụa tiếp xúc với áo.