Ngày tạo: 24-10-2016

Bài viết này giới thiệu đến các bạn phương pháp loại bỏ keo định vị vải trên bàn in lụa.