Blogs

Giới thiệu in lụa

Ngày tạo: 16-07-2015

In áo đơn giản

Ngày tạo: 16-07-2015

Khuôn lụa in áo

Ngày tạo: 03-11-2015

Các dạng bàn xoay in áo

Ngày tạo: 04-11-2015

Máy móc và vật liệu cơ bản

Ngày tạo: 25-03-2016

Căng lụa thủ công

Ngày tạo: 26-03-2016

In tram trên vải sáng màu

Ngày tạo: 10-05-2016

Mô hình bàn dài in áo

Ngày tạo: 02-06-2016

Mô hình bàn in áo thể thao

Ngày tạo: 27-06-2016

In lụa quanh ta (thủ công)

Ngày tạo: 10-09-2016

In lụa trên nón

Ngày tạo: 28-09-2016

Xuất bản khuôn lụa bằng decal

Ngày tạo: 05-12-2016

In trame trên vải tối màu

Ngày tạo: 16-02-2017

Tẩy bản sau khi in

Ngày tạo: 13-03-2017

Súng tẩy mực hệ nước

Ngày tạo: 20-03-2017

Băng keo dán bàn in áo

Ngày tạo: 20-03-2017

Khái niệm Vector và Bitmap

Ngày tạo: 30-03-2017

Phim chụp bản in lụa

Ngày tạo: 18-04-2017

Khung nhôm và khung gỗ

Ngày tạo: 09-05-2017

Định vị khuôn trên bàn chạy

Ngày tạo: 18-05-2017

Nhiễm màu vải trong in lụa

Ngày tạo: 22-05-2017

Mô hình màu RYB

Ngày tạo: 05-06-2017

Tính toán thời gian chụp bản

Ngày tạo: 15-06-2017

Indirect film

Ngày tạo: 07-09-2017

Mực in lụa trên vải

Ngày tạo: 26-09-2017

Chống bít bản trong in lụa

Ngày tạo: 13-11-2017

Mô hình bàn in tay áo

Ngày tạo: 30-11-2017

Mô hình bàn in áo giá rẻ

Ngày tạo: 07-12-2017

In lụa toàn thân

Ngày tạo: 03-01-2018

Hướng dẫn tách trame CYMK

Ngày tạo: 21-09-2018
X

Để tin nhắn của bạn trên FB?