Blogs

Giới thiệu in lụa

Ngày tạo: 16-07-2015

In áo đơn giản

Ngày tạo: 16-07-2015

Khuôn lụa in áo

Ngày tạo: 03-11-2015

Các dạng bàn xoay in áo

Ngày tạo: 04-11-2015

Máy móc và vật liệu cơ bản

Ngày tạo: 25-03-2016

Căng lụa thủ công

Ngày tạo: 26-03-2016

In tram trên vải sáng màu

Ngày tạo: 10-05-2016

Máy xuất bản in lụa

Ngày tạo: 02-06-2016

Mô hình bàn dài in áo

Ngày tạo: 02-06-2016
X

Để tin nhắn của bạn trên FB?